Pelastussuunnitelmat Jyväskylän seudun laitoksille

Laadimme pelastuslain mukaisia pelastussuunnitelmia rakennuksiin ja yleisötilaisuuksiin, Atex-direktiivin mukaisia räjähdyssuojausasiakirjoja sekä tulityösuunnitelmia. Toimimme pääasiassa Jyväskylän ja muun Keski-Suomen alueella, mutta sopimuksesta lähdemme myös kauemmas.


Pelastussuunnitelmat sisältävät Pelastuslain 379/2011 15§: asiat:


Pelastussuunnitelmissa on selostus:


- Vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
- Rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
- Asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
- Mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä

Lisäksi suunnitelma sisältää:


- Ohjeen suunnitelman ylläpidosta ja tarkastuksista
- Pelastusasetuksen 407/2011 2§ 3 mom. mukaisen tiedotuksen turvallisuusorganisaatiolle/ henkilökunnalle/ asukkaille (kesto n. 2 t)


Pelastussuunnitelmat voidaan toimittaa paperiversioina, CD:llä tai selainpohjaisina (Pelsu.fi ja TulSu.fi).

Riskiarvioinnit ja auditoinnit


Kokonaisvaltaisten pelastussuunnitelmien lisäksi teemme myös pelkkiä riskiarviointeja sekä auditointeja ja turvallisuusasioiden konsultointia. Asiakkainamme ovat mm. yritykset, oppilaitokset sekä taloyhtiöt. Kysy lisää!


Ota yhteyttä!


Tilaa rakennuksen pelastussuunnitelma alan kokeneelta asiantuntijalta. Turvallisuussuunnittelu Markko Oy tarjoaa riskiarvioinnit, pelastussuunnitelmat, konsultoinnit ja koulutukset. Ota yhteyttä!